Operasjonssykepleierne NSF

Nord-Norsk Seminar 2017 2.-4. Februar i Bodø

NSFLOS Nordland melder om

NORDNORSK SEMINAR

FOR OPERASJONSSYKEPLEIERE

2. – 4. FEBRUAR 2017 I BODØ

RADISSON BLU HOTELL

Invitasjon og program er under utarbeiding

NordNorsk2017