Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS har fått nytt æresmedlem!

Edel Annie Hansen ble av styret i NSFLOS oppnevnt til æresmedlem i styremøtet den 13-14 juni. Tildelingen ble først markert i Tromsø, den 17. september der Edel som trodde hun skulle på et vanlig styremøte i lokalgruppen, i stedet fikk utdelt Diplom, blomster og offisiell oppnevnelse som æresmedlem i NSFLOS av Faggruppeleder Aina Hauge. Markeringen ble feiret med en tre retters middag i kantinen på UNN.

Det var lokalgruppene Troms, avdeling Tromsø og Nordland som stilte seg bak søknaden til styret. I søknaden ble det blant annet påpekt at Edel har vært medlem i NSF siden 1967 og NSFLOS (tidligere LOS) siden 1974. Edel var i sin tid med og startet daværende LOS lokalgruppe i Tromsø i 1974, og allerede i 1975 var hun leder av lokalgruppen. Hun har vært med i styret i mange og lange perioder. Etter 45 år er hun fortsatt aktiv i lokalgruppens styre!

I årene 1999-2002 ble hun valgt inn som medlem i NSFLOS’ sentralstyre. Her hadde hun funksjon som kasserer. Hun representerte styret i NSFLOS i NORNA, og var også i en kort periode medlemsansvarlig sentralt.

Edel har vært utdannet operasjonssykepleier siden 1972. I sin yrkeskarriere har hun for det meste jobbet som operasjonssykepleier inne på stuene, og har erfaring fra de fleste fagområdene ved Operasjonsavdelingen i Tromsø. I tillegg har hun jobbet i privatpraksis innen plastikk kirurgi, ØNH og Øye parallelt med jobben på UNN.

I årene 1988-1997 hadde hun lederstilling som oversykepleier og avdelingssykepleier ved den gang RitØ, nåværende UNN i Tromsø. Hun har i etterkant av dette også vært avdelingssykepleier innen operativ plastikk kirurgi i tiden 1997 til 1999.