NSFLOS Oslo/Akershus medlemsmøter 21.8 og 10.10

LOKALGRUPPEN I OSLO/AKERSHUS INVITERER TIL MEDLEMSMØTE:

MANDAG 21. AUGUST 2023

STED:  AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Kl. 18.00-20.00

SUTURKURS v/B.BRAUN

Pizza

Seminarrom BS02.027 (i barne- og ungdomsklinikken)

 

 De 30 første påmeldte får øve praktisk

Bindende påmelding til Aina Jøranli

ainajoranli@gmail.com eller tlf 41206050

innen 16.august

Håper MANGE vil komme!

Vel møtt!

 


TIRSDAG 10. OKTOBER 2023

STED:  Lovisenberg Diakonale Sykehus

KL. 18.00-20.00

Tema: Veiledning av studenter i praktiske studier

v/Sidsel Tveiten, sykepleier, professor emeritus

 

Bindende påmelding til Aina Jøranli

ainajoranli@gmail.com eller tlf 41206050

innen 6.oktober

 

Håper MANGE vil komme!

Vel møtt!