NSFLOS Seminardager 2017 – Frie foredrag og poster

Se invitasjonen til GF og Seminardager!

NSFLOS GF og SEMINARDAGER

6.-8. september 2017

Scandic Lerkendal, Trondheim

 Last ned denne invitasjonen!

Invitasjon til frie foredrag og poster
Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca. 10-15 minutter.

Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer. Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord på mail til NSFLOS styre v/ faggruppeleder Aina Hauge innen 02.juni. aina.hauge@getmail.no

Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet.

Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

Poster
Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene. 

Kontakt faggruppeleder Aina Hauge hvis du ønsker å sende inn poster.

aina.hauge@getmail.no

En posterpresentasjon vil bli «honorert» med reduksjon i seminaravgiften for en deltaker på kr. 500,-.  Frist for innsendelse er 14. juni.