NSFLOS Seminardager 2018 – Frie foredrag og poster

Se invitasjon til NSFLOS Seminardager 2018!


NSFLOS SEMINARDAGER

6.- 7. september 2018

Scandic Havet – Bodø


Invitasjon til frie foredrag og poster


Last ned invitasjon til frie foredrag og poster! (.pdf)


 

Frie Foredrag

Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca 15 minutter.

Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer. Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord på mail til NSFLOS styre v/ faggruppeleder Aina Hauge innen 09.juni. aina.hauge@sus.no

Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet.

Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

 

Poster

Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posters vil bli plassert sentralt i seminarlokalene under seminardagene. 

Kontakt faggruppeleder Aina Hauge hvis du ønsker å sende inn poster.

aina.hauge@sus.no

En posterpresentasjon vil bli «honorert» med reduksjon i seminaravgiften for en deltaker på kr. 1000,-.  Frist for innsendelse er 14.juni.