NSFLOS Seminardager i Bodø 2018 – Foreløpig program

Endelig program tilgjengelig 27/8-18!

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til Bodø og seminardagene i 2018, som skal avholdes på Scandic Havet fra 5.-7. september

Det er viktig å være oppdatert og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i en travel arbeidshverdag. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å delta på våre seminardager, og at disse kan bidra til nettopp dette.

Seminardagene er også en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, noe vi vet er av stor betydning for begge parter. Det forventes ca 200 deltakere på seminardagene

ÅRETS TEMA: OPERASJONSSYKEPLEIE, FAG OG FRAMTID – VÅR PROFESJON I DAG OG I MORGEN

ENDELIG PROGRAM ER NÅ TILGJENGELIG!