NSFLOS Seminardager i Trondheim 2019 – Frie foredrag og posters

Se invitasjon til NSFLOS Seminardager 2019!


Påmelding til seminardagene er nå tilgjengelig!


INVITASJON TIL 

NSFLOS SEMINARDAGER

4.- 6. september 2019

Scandic Hell – Trondheim


Frie foredrag og posters


Frie foredrag
Frie foredrag er korte foredrag om forskning og /eller fagutvikling, eller fordypningsoppgave i videreutdanningen, med en varighet på ca. 15 minutter.
Vi oppfordrer operasjonssykepleiere til å benytte seg av denne muligheten til å dele faglig kunnskap og erfaringer med sine kollegaer. Send en presentasjon av arbeidet på maks 350 ord til NSFLOS styret v/ leder innen fredag,
07.06.19
Styret i NSFLOS velger innlegg til programmet. Ett fritt foredrag «honoreres» med gratis seminaravgift.

Poster
Operasjonssykepleiere oppfordres også til å presentere prosedyrer, prosjekt eller studier ved posterpresentasjon. Posters vil bli plassert sentralt i kongresslokalene under seminardagene.

Kontakt Aina Hauge: aina.hauge@sus.no hvis du ønsker å sende inn poster.


En posterpresentasjon vil bli «honorert» med en reduksjon på kr. 500,- av seminaravgiften for en deltager. Frist for innsendelse er tirsdag 11.06.19