Lærernettverksmøte 22/4-22

Oppdatert 27/4: Presentasjon og referat


Last ned programmet! (.pdf)


Last ned presentasjon: Ine Myren, Sentralt fagforum – Spesialistgodkjenning


Kl. 10.00 – 12.00 Hvordan implementere den nye forskriften i studie- og lærerplaner?
Innledning ved Ida H. Mykkeltveit, hun deler egne tanker og erfaringer

Runde, alle bidrar – Samtale og innspill
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 14.30 Spesialistgodkjenning – hva er vår spesialitet?
Hva skal rammeverket for vår spesialistgodkjenning bestå av?
Innledning ved Astrid Wevling

Runde, alle bidrar – Samtale og innspill
Kl. 14.30 Eventuelt

Neste møte, høsten 2022. Forslag til tema?


Referat fra lærernettverket 22.04.2022

Til stede:
Ida Mykkeltveit UiS, Anne L Jølstad USN, Lena Kolstad LDH, Bjørn Rogne Christensen OsloMet, Vibeke Tjugum LDH, Grethe Dåvøy Høgskolen på Vestlandet, Linda M. Hansen UiA, Astrid Wevling Høgskolen i Østfold, Jan Tore Lockertsen Nord Universitet, Anne Sofie Dammerud NTNU Gjøvik, Wenche Oksavik LDH, Marianne Torp Stensvehagen, Unni Iglesund UiT

Vi startet kl. 10.00 og var før lunsj felles med gruppen for lokalgruppeledere. Ine Myren innledet med å orientere om NSF sitt strategiske arbeid for å sikre fremtidens spesialsykepleiere spesialistgodkjenning. Påfølgende diskusjon i grupper, hvorav hver av gruppene skulle gi tilbakemelding til styret på hvordan synliggjøre faget inn mot spesialistgodkjenning. Lærernettverk – gruppen ble enige om at hver av lærerne gir en kort tilbakemelding til meg som videresendes NSFLOS styret.

Det ble informert om behovet for å revidere Operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsbeskrivelse. Det kan være naturlig å se revisjonen at dette dokumentet i sammenheng med det grunnlagsdokumentet vi må utarbeide i forbindelse med en eventuell søknad om spesialistgodkjenning.

Etter lunsj innledet Ida Mykkeltveit til diskusjon / samtale rundt temaet; Hvordan implementere den nye forskriften i studie og lærerplaner? Her var noen kommet lengre enn andre i implementerings arbeidet enn andre, og modeller som var valgt var også forskjellige alt etter hvor mye fellesundervisning det var lagt opp til med andre videreutdannings grupper. Vi gikk også en runde med hvordan vi brukte refleksjons grupper og arbeidskrav i utdannelsen.

Det var stor interesse for å snakke om hvordan vi gjennomfører, følger opp og evaluerer studentene i praksis, et tema som settes opp på neste møte som blir onsdag 7 september i Fredrikstad i forbindelse med Seminardagene.


Last ned referat! (.pdf)