Lærernettverksmøte 3/9-21

Referat fra lærernettverket 03.09.21


Last ned referatet! 


Guri Rasmussen, utkast RETHOS 3

Last ned presentasjon!

 

Det var 16 lærere fra nettverket som deltok. Guri, Stein, Signe Berit, Anne J, Unni, Irene, Anne Sofie D, Vigdis, Marianne, Jan-Thore, Grethe, Petrin, Rigmor, Astrid, Ida, Lena og Cathrine.

Guri presenterte utkaste til retningslinjen som ble sendt til KD 11.juni. Stein Ove Danielsen og Signe Berit fra programgruppen deltar også på møtet. Prosessen har vært krevende, særlig samarbeidet på tvers, men gruppa er fornøyd med resultatet. Det stilles enkelte spørsmål underveis.

Helse Vest har fått utkastet til høring, men det er usikkert om det er noen andre som har fått mulighet til innspill i denne andre runden. Programkomiteen venter på tilbakemeldinger fra KD og HOD.


Petrin Eide, simulering som læring

Last ned presentasjon!

 

Petrin stilte opp på kort varsel og hadde en presentasjon fra hvordan de organiserer simulering ved HVL. Petrin forteller at de nå har 5-6 års erfaring med simulering. Alle blir imponert over fasilitetene og operasjonsstua ved høyskolen. Det er eget personale som jobber og hjelper til under simuleringene. Operasjon og anestesi stiller med to lærere hver. De bruker film, gir tegn til kontrollrommet når det skjer noe de ønsker å bruke i debriefingen, slik at det blir lett å finne tilbake til. De har tre nivåer på simuleringen. Etter ferdighetstrening, har de et enkelt case, for eksempel akutt appendisitt, nivå 1 i første semester. Nivå 2 i andre semester, kan være en akilleseneruptur i spinal med mageleie, hvor det oppstår noe uventet. Spinalen går for høyt og pasienten må snus raskt. Nivå 3 i tredje semester, er et hastekeisersnitt hvor barnet skal være forløst innen 15 min. Teamet blir stresset på tiden underveis. Casene er levende og tilpasses deltagernes ferdighetsnivå. Nye elementer kan legges til.


Etter presentasjonen tar vi en runde blant de som er igjen. Det blir en fin dialog og mange spørsmål. Erfaringer med bruk av gynekolog/kirurg/anestesilege. Erfaringer med bruk av tid til forberedelse, brifing, scenario og debriefing. Hvordan bestille utstyr og hva slags utstyr? Det finns en gravid dukke (Sim mom), hvor magen kan skjæres i og har en baby inni. Vi deler ulike case det simuleres i. Alle bruker sectio med litt ulik hastegrad, uterusatoni etter fødsel, pasientsikkerhet-gjennomføre sjekklisten trygg kirurgi, aorta aneurisme, traume som må til operasjon og over til intensiv. Antall simuleringer variere mellom høyskolene.

Teamsgruppen som ble opprettet før sommeren har ingen aktivitet. Jeg legger inn referat og PDF fra innleggene på nettverkssamlingen. Ida spør om hun kan få invitasjonen på nytt, da gruppen ikke kommer opp i hennes «teams». Prøv å trykke på ditt eget ikon (profilbildet), oppe i høyre hjørne. Da kommer det opp en meny hvor man kan veksle mellom “kontoer og organisasjoner” som man tilhører. Du kan ikke se Chat og innhold på Teams i ulike “kontoer og organisasjoner” samtidig, men må selv aktivt veksle mellom dem. Lærernettverket sitt team ligger under NSFLOS.


Cathrine takker for samarbeidet i lærernettverket gjennom de siste to årene. Etter GF blir det sannsynligvis en annen fra styret som overtar ansvaret for nettverket. Neste møte planlegges i slutten av april/begynnelsen av mai 2022.


Referent Cathrine