Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere 2019

Innkalling til nettverk for fagutviklingssykepleiere 10.05.19 kl.10.00-15.15

Sted: NSF sine lokaler i Tollbugata 22. Oslo

Program 10.05.19

 

10.00-10.05 Velkommen ved Birgitte og Cathrine
10.05-12.00 Prinsipielle retningslinjer for dokumentasjon, Sidsel Ragnhild Børmark, CRNA, MSc, PhD

Dokumentasjon av operasjonssykepleie i Tønsberg, Britt Hansen

Diskusjon, ordet fritt

12.00-12.30 Lunsj
12.30-13.30 RNFA og robotkirurgi (felles ledernettverk og nettverk for fagutviklingssykepleiere)

Innledning v/Aina Hauge og Cathrine Heen

13.30-13.45 Kaffepause/Benstrekk
13.45-14.30 Dokumentasjon av obligatorisk opplæring, deling av smarte løsninger
14.30-14.45 Høringsnettverk for fagprosedyrer ved Helsebiblioteket, erfaringer og fremtid,
Ingjerd Helleland og Cathrine Heen
14.50-15.15 Orienteringer, NORNA, EORNA, GF, fagskoleutdanning innen kirurgisk virksomhet?
Avslutning og evaluering

Presentasjon fra Cathrine Heen


Les referat fra møtet!


Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Birgitte Kristensen og Cathrine Heen