Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere 2021

Oppdatering 19/5-21: Lagt til referat og Vedlegg: Forslag til bemanningsnorm for operasjonssykepleiere 


7. mai 2021 kl 09.00 – 13.30

Last ned programmet! (.pdf)


Last ned referat! (.pdf)


09.00 – 09.10 Velkommen ved møteleder og nestleder NSFLOS Marianne Jungersen
09.10-09.40 Communication as a non-technical skill in the operating room: A qualitative study
Sisilie Skråmm presenterer sin artikkel
09.40 – 09.55 Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer
Cathrine Heen presenterer operasjonssykepleiernes første artikkel i Inspira
10.05 – 11.00 Runde
Hvilke utfordringer er det under pandemien. Drives det fagutvikling og hvordan. Hva med studentene. Ordet er fritt 😊
  Pause
11.30 – 12.00 Fagtidsskriftet Inspira
Redaktør Ann-Chatrine Leonardsen
12.00 – 12.30 Videreutdanning som masterforløp med mulighet for avhopp
Ann-Chatrine Leonardsen deler sine synspunkter
12.40 – 12.45 Nominasjonskomiteen
Leder for nominasjonskomiteen Petrin Eide
12.45 – 12.50 Orientering NORNA
Marianne Jungersen, Norges representant i styret
12.50 – 13.30 Orientering NSFLOS
Faggruppeleder Aina Hauge  

Vedlegg: Forslag til bemanningsnorm for operasjonssykepleiere

Velkommen