Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere og ledere 2022

NSFLOS Nettverksmøte fagutviklingssykepleiere og ledere
29. april 2022 kl 10.00 – 15.00
Oslo, NSF-huset Tollbugt 22

Last ned referat fra møtet!


Program

10.00-10.10 Velkommen v/Marianne Jungersen, Cathrine Heen, Sisilie Skråmm
10.10-11.00 Faggruppeleder NSFLOS Petrin Eide orienterer om styrets arbeid

11.00-12.00 Simulering: Hvordan få gjennomført simulering i en travel hverdag?

12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.45 Studenter under videreutdanning i operasjonssykepleie i avdelingen og
veiledning av studenter: hvordan kan vi legge til rette for det?

13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Faglige problemstillinger- etiske dilemmaer v/Kristin Opheim (utgikk)
14.45-15.00 Oppsummering-evaluering

Velkommen!