NSFLOS Lokalgruppeledersamling – Vår 2014

Invitasjon til:

Lokalgruppeledersamling i Oslo 06.-07.05 2014

Sted: NSF, Tollbugata 22, Oslo. Store møterom 3.etasje.

Program:

06.05.14 Kl. 12.45 – 17.00

Kl.12.00 Lunsj i kantina T22

Velkommen v/Aina Hauge

Kl.12.45-14.30 Hvordan utøver erfarne operasjonssykepleiere koordinerende funksjon? Innledning ved Unni Igesund

Kl.14.30-15.00 Pause med kaffe/ te og frukt

Presentasjon av lokalgruppelederne

Kl.15.00-16.00 Oppgavedeling. Innledning ved Vivi-Ann Sandersen

Last ned forelesningen

NSF sine prinsipper om ansvars- og oppgavefordeling

Kunnskapssenteret: Effekter av oppgavefordeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus

Oppsummering av møte i HOD 4. desember 2013 hvor nestleder Vivi-Ann Sandersen deltok som representant for NSFLOS

Kl.16.00-17.00 Kunnskapsbasert praksis – hva og hvordan?

Innledning ved Vivi-Ann Sandersen

Kl.17.00 Avslutning og evaluering

Kl.19.00 Felles middag

Program:

07.05.14 09.00 – 15.00

Kl. 09.00-10.30. Innspill og aktuelle saker fra lokalgruppene

Kl. 10.30-10.45 Kaffepause/benstrekk

Kl. 10.45-12.00 Gruppearbeid og plenumsdiskusjon knyttet til Oppgavedeling

Kl. 12.00-12.45 Lunsj

Kl. 12.45-14.30 Organisasjons- og orienteringssaker fra styret.

Diskusjon og erfaringsutveksling.

Kl. 14.30-15.00 Avslutning og evaluering

Vel møtt!

Aina Hauge

Landsgruppeleder