NSFLOS Lokalgruppeledersamling – Vår 2018

Program: (med forbehold om endringer)

19.04.17  Kl. 12.45 – ca17.00  Sted: Stort møterom, 3 etg.

12.00 Lunsj i kantina T22
12.45-13.00 Velkommen v/Aina Hauge, Faggruppeleder
Presentasjon av lokalgruppelederne!
13.00-13.30 Presentasjon NSFLOS.no v/ Kristoffer Nome
Tema til diskusjon: Lokalgruppenes ansvar for innhold – rundgang angående aktivitet i gruppene og opr avd? Hvor står vi?
Evt. presentasjon NSFLOS websiden NSF.
14.00-14.15 Kaffepause/benstrekk
14.15-15.00 Forbedringsarbeid i praksis Tone Stallemo, seksjonsleder Nevroseksjonen, Rikshospitalet, OUS.
15.00-16.00 Elektronisk journal / dokumentasjonssystemer. Bakgrunn for saken er innspill fra Lokalgruppen Østfold. Innledning ved Faggruppeleder Aina Hauge. Diskusjon.

Kaffe pause/benstrekk etter behov

16.00-16.45 «Åpent forum»
16.45-17.00 Avslutning/Evaluering
19.00 Felles middag

20.04.18 Kl. 09.00 – 15.00 Sted: Stort møterom i 3etg.

09.00-09.45 Lokalgruppelederne forteller fra sin hverdag og sin lokalgruppe.  Runde rundt bordet.
09.45-10.30 Beredskapsvakt utenfor arbeidssted –«hjemmevakt»
Hanne Sofie Yttervik, NSFLOS styret/UNN Harstad           
10.30-10.45 Kaffepause/benstrekk
10.45-11.30 Arbeidstid – Forhandlingsavd. NSF
11.30-12.00 Lunsj i møterommet
12.00-15.00 «Kassererkurs» for lokalgruppeledere og nye kasserere
15.00-15.10 Avslutning og evaluering