Operasjonssykepleiens historie

1800-tallet: Florence Nightingale utøvet operasjonssykepleie i den engelske slummen og underviste i assistanse ved operasjoner i London.

1876: Operasjonssykepleieutdanning (teori og praksis) startet i USA.

1868:  Cathinka Guldberg startet sykepleierutdanning i Norge. Opplæring avoperasjons-/narkosesøstre i ble gitt i operasjonsavdelingene.

1880-tallet: Fredrikke Nissen spesialiserte seg i operasjonssykepleie på Krohgstøtten.

1897: Marie Joys var kirurgisk oversøster og operasjonssøster i Bergen.

1930-årene: Ettårig sykehusintens operasjonssykepleierutdanning startet.

1952: Den første utdanningsplanen med teori og praksis ble utarbeidet og operasjons-og anestesisykepleierutdanningene ble etter hvert delt.

1970: NSFLOS dannet med Sylvia Gjendem som leder – ca. 1600 medlemmer i 2012.

1998: Stortinget vedtar at bedriftsinterne videreutdanninger skal overføres tilhøgskolene, noe som i første omgang ble gjort oppdragsbasert fra sykehusene.

1999: Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, revidert i 2005 og gjelder fortsatt.

2007: Operasjonssykepleieutdanningene ble ordinære høgskoleutdanninger med rammefinansiering.

2022: Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning (lovdata.no) erstattet den tidligere rammeplanen