Styrets aktivitetskalender

Aktivitetsoversikt for styret 2017

Måned Dato Aktivitet Sted Ansvar/deltagere
Januar 12-13 Styremøte Oslo, NSF Tollbugt. 22 Styret v/Aina
26.01 Besøke seminarhotell

Trondheim

Scandic Lerkendal

Aina, Hanne og representant fra Lokalgruppen
Hordaland
  Besøke lokalgruppen Hordaland   Aina

Februar

02-04.02 Nord-Norsk seminar Radisson Blu Hotel Bodø Aina
15-16-02

NSF Samhandlings-

konferanse

Thon Hotel Opera, Oslo Aina
24-25.02 Strategy meeting, EORNA Officers &
chairs
Berlin Aina
Mars 09.-10.03 Styremøte Oslo, NSF Tollbugt. 22 Styret v/ Aina
23.-24.03 NORNA Helsinki Aina og Annemor
28-29.03 Sentralt Fagforum Oslo, Scandic
Hotel St.Olavs plass  
Aina

April

 

19.-21.04

Styremøte

Lokalgruppeledermøte

Ledernettverk,

Lærernettverk

Oslo, NSF Tollbugt. 22

 

Styret v/ Aina

 

 

 

 

 

Mai

 

02-07.05 EORNA Board og kongress Rhodos Aina og Cathrine

 

 

 

 

Juni 15-16.06 Styremøte Oslo, NSF Tollbugt. 22 Styret v/leder Aina
Juli   FERIE    
August 17. eller 24.08 Styremøte Trondheim Styret v/leder Aina
September 05.-06.09 Styremøte Trondheim Styret v/leder Aina
06.09 GF Trondheim Styret
07.-08.09 Seminardagene NSFLOS Trondheim Styret
  Sentralt fagforum    
Oktober 26.-27.10 NORNA Helsinki

 

November   EORNA Berlin  
16.-17.11 Styremøte Oslo, NSF Tollbugt. 22 Styret v/leder
Desember