Operasjonssykepleierne NSF

Nyhetsbrev – Sommeren 2017

En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS er også i feriemodus, men vi vil allikevel komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel ferietid, som sikkert preger de fleste akkurat nå!


Styret vil også minne om at det fortsatt er mulig å melde seg på våre seminardager og GF i Trondheim i september. Årets tema er: Operasjonssykepleie i dagens helsetjeneste; kommunikasjon
samhandling kvalitet. De som ikke har gjort det allerede, skynd dere å melde dere på! Vårt spennende program finner dere på www.nsflos.no eller på NSFLOS hjemmeside. Søknadsfristen mht
stipend er over for denne gang, og styret har behandlet søknadene. Tildelingen finner som alltid sted under seminarmiddagen torsdag, og vil ikke bli offentlig gjort før det.

Foruten å arbeide med saker til årets GF, har styret denne våren fortsatt vært delaktige i diskusjonene rundt oppgavedeling og bruk av annet hjelpepersonell i operasjonsavdelingene. Vårt offisielle syn er fortsatt at vi hilser velkommen en fagutdanning som vil gi mer kompetanse til hjelpepersonell i våre operasjonsavdelinger og sterilsentraler, og som vil kunne avlaste operasjonssykepleiere med ikke-pasientrettede oppgaver i avdelingene. Både Fagskolene i Fusa, Stavanger og Oslo har startet opp slik utdanning og uteksaminert sine første kull. NSFLOS kan ikke se at det er behov for å utarbeide ytterlige fagplaner for denne type utdanning, og vi sikter da til det pågående prosjektarbeidet i Østfold.

NSFLOS støtter ikke en utdanning som vil legge til rette for at det opprettes en ny yrkesgruppe som skal gjøre pasientrettede oppgaver, som for eksempel steril assistanse eller koordinerende funksjon.

Dette er igjen blitt et høyaktuelt tema ved at Sykehuset Østfold i samarbeid med Fagforbundet og Fagskolen i Østfold er i gang med et prosjekt for å gi helsefagarbeidere en videreutdanning innen
operasjonsvirksomhet, som de har valgt å kalle det denne gangen. Det sitter operasjonssykepleiere både i prosjektgruppen og styringsgruppen, og lokalgruppen i Østfold har involvert faggruppens styre fra dag en. Både NSF sentralt og fylket har engasjert seg i saken sammen med NSFLOS, og vi arbeider alle mot et felles mål. I prosessen rundt forslaget om å lage en videreutdanning for helsefagarbeidere innen operasjonsvirksomhet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, som lokalgruppen og de tillitsvalgte vil jobbe videre med. Undertegnede har deltatt på møter sammen med lokalgruppeleder og hovedtillitsvalgte, slik at NSFLOS handlingsplan og politiske interesser ivaretas på en best mulig måte.

Når det gjelder vårt nordiske samarbeid, vil NSFLOS minne om at det er lagt ut «flyers» med «call for abstract» www.nsflos.no. Neste års kongress finner sted i Stockholm 29.-30. november. Tema for
NORNA CONGRESS 2018 er «Come together – Building Bridges in Perioperative Nursing. Du kan lese mer om kongressen her. http://www.rfop.se/norna-congress-2018/  Som vanlig regner vi med at
en stor delegasjon fra Norge finner veien til Stockholm, og vi håper at flere tar utfordringen med å sende inn abstrakt!

NSFLOS avholder første styremøte etter ferien den 25. august. Vi tar gjerne i mot innspill fra medlemmene våre. Aktuelle saker eller spørsmål fra lokalgruppene kan fremmes til leder innen søndag 20. august.

FORTSATT EN RIKTIG GOD SOMMER!

Aina Hauge
Faggruppeleder


Last ned dette nyhetsbrevet! (.pdf)