Operasjonssykepleierne NSF

Sammenslåing av lokalgrupper

Fra faggruppeleder Petrin Eide:

NSF har vedtatt at lokalgrupper må slå seg sammen i tråd med ny fylkesstruktur i Norge. Noen fylker ønsker nå å skilles , mens andre vil bli værende i sitt nye fylke. Vestland, Trøndelag , Agder og Innlandet er fylker som vil bestå, og der lokalgruppene må starte samtaler og sammenslåing. Generalforsamlingen i NSFLOS anbefalte at lokalgruppene selv bestemmer om de fysisk skal slå seg sammen eller om de vil fortsette som før. I de fylkene som vil ha flere lokallag, vil kun en lokalgruppeleder få navnet leder, de andre lederne vil bli benevnt nestleder. Lokalgruppene må bli enig seg imellom om hvem som skal ha hvilken tittel. Økonomien til lokalgruppene i de nye fylkene vil bli slått sammen, dette er et teknisk grep fra NSF sin side. Det betyr ikke at noen mister penger, men at hvert fylke har sin konto i NSF. Når lokalgruppene er blitt enig ønsker styret i NSFLOS å få beskjed. Vi legger ved en presentasjon som kan benyttes i samtalene i lokalgruppene.


Se presentasjon av Mette R. Dønåsen, Leder Sentralt Fagforum – Faggruppenes plass i NSF og fylkessammenslåring