Søknad | Fagutvikling- og aktivitetsmidler

Sentralt fagforum ønsker å stimulere til fagutviklingsarbeid knyttet til NSF og/eller faggruppenes innsatsområder. De lyser derfor ut muligheten til å søke om fagutviklingsmidler for 2023 gjennom Sentralt fagforum, med frist 15. januar 2023.

I tillegg ønsker Sentralt fagforum å stimulere til aktivitet i faggruppene gjennom å lyse ut aktivitetsmidler for 2023. Frist for innsending av søknad til faggruppens landsstyre er 15. januar 2023.

Du kan lese mer om kriterier og søknadsprosess ved å følge lenken her.

På vegne av
Sentralt fagforum