Operasjonssykepleierne NSF

Sommerhilsen fra styret – 2021

Sommerhilsen fra styret!


Last ned sommerhilsen! (.pdf)


En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS går snart i feriemodus, men vi vil som alltid komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel sommertid.

Koronapandemien snudde hverdagen på hodet for de fleste av oss i fjor, og også i år vil vi være påvirket av den pågående pandemien selv om hverdagen har endret seg noe, og myndighetene i Norge og Europa nå forsøker en gradvis gjenåpning og mulighet for å reise på tvers av landegrensene igjen. Allikevel er hovedregelen og anbefalingene fra Utenriksdepartementet fortsatt at alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia frarådes. Reiserådet gjelder til 10. august 2021. NSFLOS oppfordrer selvsagt sine medlemmer til å følge myndighetenes anbefalinger, og legge sommerferien til Norge også i år.

NSFLOS er fortsatt stolt over den innsatsen operasjonssykepleierne utfører hver dag gjennom sin faglige innsats og bidrag for å få forebygge spredning av pandemien.

De fleste av oss er nå fullvaksinerte, og mange kommuner har kommet langt med sin vaksinering av innbyggere generelt, noe som gir økt håp om en full gjenåpning i nær fremtid. Koronapandemien har fortsatt ført til at de fleste arrangementer med fysisk oppmøte ikke har funnet sted dette året, og etter et år med virtuelle møter og konferanser har vi etter hvert funnet en måte å gjennomføre på. Allikevel sitter vel de fleste nå og krysser fingrene for at situasjonen vil endre seg og normaliseres mest mulig til høsten. Håpet om dette er det som har gjort at NSFLOS valgte å flytte sine seminardager til 10-12.november 2021. I år er det også GF og vi håper at mange sykehus nå vil begynne å ende sine operasjonssykepleiere på kurs og konferanser igjen. Seminardagene finner i år sted på Scandic Oslo Airport Hotel, og du finner invitasjonen og foreløpig program her www.nsflos.no. Vi oppfordrer om å melde saker til GF innen de oppsatte publiserte frister! Styret oppfordrer også alle sine medlemmer som har lyst og interesse for å delta i styrearbeid, og være med å på virke fremtidens operasjonssykepleire om å melde sin interesse til nominasjonskomiteens leder, Petrin Eide på epost: Petrin.Hege.Eide@hvl.no.

I den forbindelse er det viktig fra styrets side å fremheve at NSFLOS ikke er arrangør av EORNA-kongressen i 2022, og at arbeidet med denne kongressen ikke er et ansvar for et styret. Samtidig vil vi minne om at NORNA kongressen som også går av stabelen i Bergen i 2023 ikke er en ekstra kongress som styret skal håndtere, men inngår i / erstatter seminardagene i 2023. Styret vil med dette presisere at arbeidsbyrden for det nye styre som velges på GF i november ikke er antatt større enn for tidligere styrer selv om det ila kort tid vil bli avholdt to store operasjonssykepleierkongresser i Norge.

En av de positive nyhetene sett fra NSFLOS ståsted er at vi i år har blitt med i det elektroniske tidsskriftet Inspira, som de fleste av dere nok kjenner som tidsskriftet for anestesi. og intensivsykepleierne. Tidsskriftet Inspira har som formål å formidle fagartikler, forskningsartikler og kunnskapsoppsummeringer for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Tidsskriftet har eksistert under flere navn siden 1987, og har fra 2018 vært godkjent som en vitenskapelig publiseringskanal. Nå vil redaksjonen satse på å bygge ut tidsskriftet ytterligere, og fra januar dette året utgis Inspira med åpen tilgang hos Cappelen Damm Akademisk. Det vil si at alle  artikler ligger åpent og gratis tilgjengelig for leserne. NSFLOS oppfordrer alle sine medlemmer som har gjennomført forbedringsprosjekter å publisere sine funn og kunnskapsbaserte praksis her.

Som sikkert alle fikk med seg i fjor var 2020 er et jubileumsår for NSFLOS, som fylte 50 år! Vi ikke gjennomført den feiringen vi så gjerne ønsket, men en liten markering håper vi fortsatt å få til løpet av dette året.

Styret vil også i år minne om EORNA kongressen som skulle funnet sted i Stavanger 27-30 Mai 2021, og som nå er flyttet til mai 2022, nærmere bestemt 12-15- mai, og er den 10. i rekken. Tema for kongressen er: «Winds of Change». Vi oppfordrer nok en gang våre medlemmer til å sende inn abstrakt, og vi håper på riktig mange bidrag fra Norge denne gangen. Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt få norske bidrag de siste årene på både nordiske og europeiske kongresser, og det fra det landet i Europa, ja kanskje verden, som har den beste utdannelsen innen faget. Dette må alle være med å endre på det kommende året! Igjen vil NSFLOS minne om at styret ønsker å legge til rette for norske bidrag ved blant annet å gi økonomisk støtte til de som har fått antatt sine bidrag. Dette fordi det ikke gis samme gunstige vilkår med hensyn til honorar, reise og opphold til foredragsholderne på EORNA kongressene, slik vi er vant til fra våre egne seminardager. Vi håper at dette kan bidra til at flere vurderer å sende inn sine bidrag! Dette er utlyst på vår hjemmeside!

NSFLOS avholder første styremøte etter ferien den 27.august. Vi tar gjerne imot innspill fra medlemmene våre. Aktuelle saker eller spørsmål fra lokalgruppene / medlemmene kan fremmes til leder innen fredag 20. august.

Styret i NSFLOS ønsker alle våre medlemmer og øvrige operasjonssykepleiere EN RIKTIG GOD SOMMER!

Aina Hauge
Faggruppeleder