Den Internasjonale Operasjonssykepleierdagen 15/2-20