Operasjonssykepleierne NSF

NSFLOS Aust-Agder – Stand på utdanningsmesse

NSFLOS Aust-Agder har stått på NSF-stand på utdanningsmesse i Gimlehallen, Kristiansand!


Det var stort oppmøte blant elever fra ungdomsskoler og videregående skoler på årets utdanningsmesse i Gimlehallen, Kristiansand 13.1.20. På messen fikk de snakke med representanter fra universiteter, høgskoler, fagskoler, opplæringskontor, videregående skoler, bedrifter og andre organisasjoner. NSFLOS Aust-Agder var så heldig å bli invitert til å delta på stand med NSF.

Vi møtte mange interesserte og engasjerte ungdommer. De hadde spørsmål angående sykepleierutdanningen, og sykepleieyrket i sin helhet. Vi benyttet også anledningen til å fortelle fra vårt arbeid som operasjonssykepleiere, og utdanningsforløpet.


Bjørg Holm og Anne Marthe Haddeland
Fylkesledere fra Aust-Agder og tillitsvalgte fra hele Agder
Vi delte ut brosjyrene “Tenk sykepleie!”
Samtidig profilerte vi operasjonssykepleieutdanningen