Den Europeiske operasjonssykepleier dagen

Den europeiske operasjonssykepleierdagen er 15. februar!
Målet med denne dagen – i tillegg til fokus på kvalitet og et høyt omsorgsnivå, er oppmuntring til refleksjon og fokus samt den menneskelige dimensjonen av vår profesjon.

Les mer om den europeiske operasjonssykepleierdagen på EORNAS nettsider.

På den offisielle banneren til operasjonssykepleierdagen finner vi operasjonssykepleier Joakim Magnussen fra Martina Hansens Hospital.
Joakim fronter operasjonssykepleier profesjonen i en artikkel i sykepleien 03.02.2023

poster europeisk operasjonssykepleierdag