Vertsgruppe søkes | Seminardager 2024 og 2025

Med trangere økonomi i helseforetakene har styret i NSFLOS bestemt at seminardagene må legges sentralt i landet med lett og billigere reisevei for de fleste. Vi har derfor vedtatt at seminardagene 2024 skal legges til Trondheim. Seminardagene må ha en vertsgruppe og det er fritt for alle å søke, selv om en ikke hører hjemme i Trondheim.

Vertgruppe funksjonen er viktig, noe som vi fikk erfare med Lokalgruppen Oslo/Akershus i 2021 og Østfold i 2022. De satt virkelig sitt preg på dagene, slik at vi alle koste oss.

>Ta kontakt med styret ved interesse!