EORNA-kongressen 2019 – Rapport

Rapport fra EORNA-kongressen 2019


Last ned rapporten! (.pdf)


EORNA kongressen ble avholdt i Haag Nederland fra 16.-19 mai 2019. Den åpnet torsdag ettermiddag med underholdning, en vakker ballett, åpningsforeleser, den tradisjonelle flaggparaden og servering av vin i utstillingslokalene.

De neste 2 ½ dager var spekket med spennende faglig innhold i parallelle saler. 121 forelesninger, 4 prioriterte forelesere, 44 ulike økter, over 100 ePosters og 2 tema i simuleringssenteret i utstillingen. Temaene var delt inn i kategorier; education, healthy workplaces, leadership /management, patient safety, perioperative/clinical practice og scientific research. Mange ulike nasjoner i Europa var representert med foredrag. Noen kom helt fra Australia for å dele sin forskning. Tyrkiske operasjonssykepleiere driver aktivt med forskning og dominerte blant innleggene, ikke alle behersket engelsk så godt. Fordragene viser at selv om operasjonssykepleiere i Europa har forskjellig utdanning, er våre utfordringer ganske like.

Det eneste norske bidraget denne gangen var en ePoster fra Tove Staff (Bergen/Haukeland), Ingjerd Helleland (Stavanger/SUS) og Arvid Steinar Haugen (Bergen/Haukeland). Tittelen på deres poster var: „Building a regional network for operating theatre nurses enhance quality and safe practices across
hospitals”.

https://public-poster-links.s3.amazonaws.com/EORNA-2019/EORNA-2019-eP062.pdf

Vi håper på mange flere spennende posters og foredrag ved neste kongress i Stavanger 2021.

De to norske representantene i styret, faggruppeleder Aina Hauge og Cathrine Heen, hadde ulike oppdrag under kongressen. Blant annet var de moderatorer for hver sin økt.

Det var 1100 deltagere (961 betalte) fra forskjellige nasjoner. Noen helt fra Sør-Korea og Australia. Selv om kongressen var på selveste 17. mai, var det relativt mange norske deltagere (selv om vi hadde håpet på noen flere). Her er noen tall:

Nederland 355 Tyrkia 38 Belgia 30
Israel 45 Finnland 36 Slovenia og Sverige 29
Kroatia 39 Norge og Portugal 31 Danmark og Spania 24

Det var 39 utstillere på 582 kvadratmeters utstillingsområde. Det var to tema i utstillingsområdet med „simulering“, hands on øvelser med firmarepresentanter. Det ene var sug ved Serres og det andre var operasjonsbord/leiring ved Hillroom.

EORNA hadde en egen stand som ble bemannet med ulike land til ulike tidspunkt, „meet the EORNA family“. Mens Norge var tilstede  om det flere operasjonssykepleiere som var interessert i å jobbe i Norge og som ønsket informasjon.

Ved siden av EORNA-stand, var Stavanger turistkontor representert med tanke på neste kongress i Stavanger Forum 2021. Slagord for kongressen er „WINDS OF CHANGE“.