Operasjonssykepleierne NSF

EORNA Styremøte – Høst 2014

Tallinn 2014

Faggruppelder Aina Hauge og nestleder Cathrine Heen deltok på møtet i EORNA 31.10-01.11 2014 i Tallinn, Estland.

Elmira Piiritalo og Tiiu Koemets var vårt vertskap under oppholdet. Første styresak var godkjenning av protokollen fra forrige møte i Stockholm i mai. Neste sak var Polens søknad om medlemskap i EORNA. En representant fra Polen gav oss en presentasjon av deres utdanning og organisasjon (PINA-Polish Instrument Nurses Assosiation). Representanten (Johanna) beskrev et lignende utdanningsforløp til det Norge har, 3 årig sykepleierutdanning og 18 mnd videreutdanning i operasjonssykepleie. Polen ble enstemmig valgt inn i EORNA som medlem.

Presidenten Caroline Higgins fra Irland, visepresident Merja Fordell fra Finland, sekretærer Yael Edry and Ahuva Friedman fra Israel, og kasserer Charmaine Betzema fra Nederland, gir alle medlemmene status på hva som er gjort siden sist møte.

De ulike arbeidsgruppene la frem hvor langt de hadde kommet i sine arbeid fra forrige møte. Det blir brukt mange forkortelser og det er vanskelig å følge med for en som ikke har deltatt på disse møtene tidligere. Det er tydelig at mange av representantene er erfarne og har vært med i flere år. De forskjellige arbeidsgruppene er:

EC: Educational committee. Denne gruppen jobber med å få på plass et elektronisk magasin, med ambisjoner om å bli et tidsskrift på sikt. De ønsker innspill på nyhetereller andre tema de kan legge ut. Aina sitter i denne arbeidsgruppen.

Org. C: Organisation committee. Denne gruppen jobber med styringsdokumenter for EORNA. Organisasjonen er ung, 1992, og har behov for flere styrende dokumenter.

PCN: Perioperative nursing care issues. Her jobbes det med å utarbeide veiledende retningslinjer på prosedyrer med mer. Cathrine skal sitte i denne gruppen.

EDAC: External development committee.

OC: Organasing committee congress. Neste kongress er i Roma 7.-10. mai 2015. Det meste virker klart i fht til dette arrangementet.

SC: Sientific committee. Denne gruppen har ansvar for programmet for neste kongress. Det var 318som hadde sendt inn søknader og ble vurdert for programmet. Leder av gruppen, Liz hadde også besøkt kongresslokalene i Roma.

Det ble referert fra forskjellige organisasjoner hvor EORNA representanter hadde deltatt og representert, IFPN (International federation of perioperative nurses), ESNO (European specialist nurses organisation), CEN (committee european standardization) med mer.

På det forrige møtet i Stockholm, ble det nominert representanter til kasserer og sekretærvervet. Flere av de nominerte hadde trukket seg. Til kasserervervet gjenstod Charmaine Betzema fra Nederland. Hun har sittet i tre år som kasserer med Birgitte van det Walle fra Belgia, og kan gjenvelges for nye tre år. Til sekretærvervet var Aina Hauge fra Norge nominert. Det ble en del diskusjoner rundt valget av kasserer. Nederland har ikke operasjonssykepleiere, kun teknikere. Enkelte deltakerland fant det problematisk å velge en representant til styreverv som ikke er operasjonssykepleier.

Det har tidligere vært arrangert EORNA kongress hvert tredje år, men nå skal det bli hvert annet år. I 2017 skal kongressen være i Hellas. Vi ble presentert et forslag om at kongressen skal forgå på en cruisebåt med start og slutt i Athen. Det virket spennende.

Før middag, hadde vi en guidet tur i Tallinns ”old town”.

Neste dag startet vi i arbeidsgruppene, Aina i ”educational committee” og Cathrine i ”perioperative nursing care issues”. I PCN – gruppen startet vi med å se nærmer på noen av prosdyrene de hadde jobbet med tidligere, prosedyrer som omhandler kontrolltelling, diatermirøyk, kirurgisk håndvask med mer. Det er stort spenn i arbeidsgruppen i fht å jobbe kunnskapsbasert. Det ble etterspurt referanser i fht de forskjellige retningslinjene. Etter lunsj, hadde vi en ny oppsummering på arbeidsgruppene i plenum.

Vi fikk en presentasjon av kongressen i Roma så langt.
Programmet for kongressen var klart.

Valget fra dagen før ble presentert. Aina ble valgt til sekretær med 19 stemmer og Charmaine Betzema fra Nederland ble valgt til kasserer med 16 stemmer.

Videre skulle det nomineres leder og nestleder før valg ved neste møte i Roma. To medlemsland må nominere hver kandidat for at de skal kunne stille til valg. Det var tre nominerte til presidentvalget: Sue Lord fra UK, Meryem Vavus fra Tyrkia og May Karam fra Frankriket. Til visepresidenvervet ver det fire kandidater: Merja Fordell fra Finland (nåværende i tre år), Jana Wichsova fra Tsjekkia, Meryem Vavus fra Tyrkia og May Karam fra Frankriket.

Referent Cathrine Heen

NSFLOS sine representanter: Cathrine Heen og Aina Hauge