Operasjonssykepleierne NSF

EORNA Styremøte – Vår 2015

Styremøtet i 2015 ble avholdt i mai, i Roma

Referat skrevet av Cathrine Heen, nestleder i NSFLOS

 

Styremøter og kongress i EORNA Roma

Hovedstyret (officers and chairs, leder, nestleder, sekretær, kasserer og ledere av de forskjellige komiteene) hadde strategismøte om ettermiddagen 5. mai. Faggruppeleder Aina Hauge skulle under møtene i Roma overta som sekretær og deltok derfor på møtet.

6. mai starter med at leder Caroline åpner styremøtet og ønsker alle velkommen. Det er nærmere 50 representanter fra forskjellige land. Det er kun Serbia som ikke er representert.

Protokollen fra Tallin ble godkjent med noen kommentarer.

Hovedstyret, sekretær, kasserer, nestleder og leder, la frem rapporter på arbeid de har jobbet med siden møtet i Tallin.

Diskusjoner om ”the governance” (vedtektene) og arbeidet fortsetter.

Forslag om å ansette/betale for administrative tjenester til et eksternt firma. Et firma fra Brussel vil være tilstede senere for spørsmål.

Forslag om å flytte setet til Eorna fra Belgia til Geneva Sveits.

Eorna er medlem i IFPN, International Federation Perioperative Nurses. Det diskuteres om medlemskapet er til gavn for Eorna. Hellas blitt medlem uten å informere Eorna.

Merja har bedt om tilbakemelding og oppsummert hvordan de forskjellige land har markert ”perioperative day” (15.02). Tema var ”sharps” i år. Tema for neste år er fortsatt åpent. Forslag til tema og avstemming vil foregå på epost i etterkant av møtet.

Mirella oppdaterte oss på kongressens økonomi og deltagelse. 96 deltagere fra Norge. Økonomien er positiv.

Den sittende visepresidenten kan ikke stille til gjenvalg, etter de originale vedtektene. Nye forslag har vært fremmet, men ikke stemt for og vedtatt.

Valg av president: May Karam fra France og Meryem Yavuz presenterer seg før valget. May Karam er valgt til leder.

Ansell Hero award. Vi kan nominere og de ti best kvalifiserte blir stemt på.

Vinner av poster konkurranse (Arc safe): Margareth Given fra Irland.

Sandra oppfordrer alle i styret å ta elæringsprogrammet til Arcsafe.

Vi oppfordres til å besøke 3M sin stand under konferansen.

Eorna-konferanse 2017 skal være i Hellas. Tidligere planer om å holde konferansen på cruisebåt, må kanskje endres. Plan B er Rhodos.

Nestledervalget, Meryem Yavuz og Jana Wichsová presenterer seg. Jana Wichsová er valgt til nestleder.

Nye chairs må velges for komiteene på neste møte i Glascow.

PNC, Sandra, en bok med standarder/position statments er nå kopiert i 600 utgaver. Sandra, fra Spania, lurer på om det er mulig å få en PDF fil til oversettelse. Mange land vil behøve oversettelse før de kan ta i bruk standardene. Org C vil få ansvar for videre planlegging for distribusjon, oversettelse og salg av boken. Boka vil bli solgt fra Eorna stand til 50 € til langseringspris og senere til 80.

Jaana Peerttunen fra Finnland er foreslått som leder for neste Scientific komitee.

ESNO (European Specialist Nurses Organisations), Merja oppdaterer oss på møtet for et par uker siden i Brussel. De planlegger en kongress i Brussel i november og programmet er snart klart.

AGM, protokollen fra 2014 godkjent. Caroline går igjennom årsrapporten for 2014. Charmaine (kasserer) legger frem regnskap for 2014. Budsjettet for 2015 og 2016 legges frem.

Vi bekrefter valg av ny president May, visepresident Jana, kasserer Charmain og sekretær Aina.

Dimitri Hellas legger frem forslag om Rhodos til konferansen 2017 og får styrets støtte til å gå videre.

Mirelle oppdaterer igjen fra kongressen i Roma med Olivier.

Yeal og Ahuva, tidligere sekretærer fra Israel, takker for seg.

Costa (Hellas) og Hildur (Island) er på sitt siste styremøte og nye vil komme neste gang.

Cathrine Heen