Operasjonssykepleierne NSF

Sommerhilsen fra styret – 2015

Sommerhilsen fra styret 2015

En riktig god sommer til dere alle! NSFLOS er også i feriemodus, men vi vil allikevel komme med noen påminnelser og oppdateringer i en ellers så travel ferietid, som sikkert preger de fleste akkurat nå!

Styret vil også minne om at det fortsatt er mulig å melde seg på våre seminardager i Arendal i september. Årets tema er: Dagens helsevesen i et globalt perspektiv, internasjonale utfordringer – vårt ansvar? De som ikke har gjort det allerede, skynd dere å melde dere på! Vårt spennende program finner dere på www.nsflos.no eller på NSFLOS hjemmeside. Vi minner om at det fortsatt er mulig å melde på «Poster» til seminardagene. Alle som har «Poster» oppfordres til å dele disse med oss der. Fristen for å melde på er satt til 20. august.

Denne våren har styret blant annet arbeidet med å revidere «Operasjonssykepleiernes ansvars- og funksjonsbeskrivelse». Denne vil være tilgjengelig elektronisk fra ca. 1.september. Styret har også fortsatt arbeidet med integreringen av faggruppen i NSF, som vedtatt på forrige GF. Det er i den forbindelse blant annet avholdt 1 kassererkurs for lokalgruppene i vår.

Når det gjelder saker av mer politisk karakter, har NSFLOS fulgt med i diskusjonene rundt oppgavedeling og bruk av annet hjelpepersonell i operasjonsavdelingene. Vårt offisielle syn er fortsatt at vi hilser velkommen en fagutdanning som vil gi mer kompetanse til hjelpepersonell i våre operasjonsavdelinger, og som vil kunne avlaste operasjonssykepleiere med ikke-pasientrettede oppgaver i avdelingen. NSFLOS støtter ikke en utdanning som vil legge til rette for at det opprettes en ny yrkesgruppe som skal gjøre pasientrettede oppgaver, som for eksempel steril assistanse eller koordinerende funksjon.

Norge er i år vertskap for NORNA, og de nordiske medlemmene møttes i Stavanger 26. og 27. mars til sitt første halvårige møte. Selv om det nok kan være noen ulikheter i hvordan operasjonssykepleierne i de ulike nordiske landene er organisert, er det også mange likheter. Vi kan alle kjenne oss igjen i de samme utfordringene knyttet til å utdanne, rekruttere og beholde operasjonssykepleiere.

Det er lagt ut «flyers» på nsflos.no med påminnelse om at neste års kongress finner sted i København 27.-28. oktober. Tema for NORNA CONGRESS 2016 : “Peri-operative nurses in education and practice”. Som vanlig regner vi med et stort oppmøte fra Norge!

NSFLOS avholder første styremøte etter ferien den 20. august. Vi tar gjerne i mot innspill fra medlemmene våre. Aktuelle saker eller spørsmål fra lokalgruppene kan fremmes til leder innen mandag17.august.

GOD SOMMER!

Aina Hauge
Faggruppeleder