Operasjonssykepleierne NSF

Fagdager om organdonasjon og transplantasjon 5. og 6. september 2016 – OUS

Donorenheten ved Oslo Universitetssykehus, transplantasjonskoordinatorene og NOROD – Norsk ressursgruppe for organdonasjon inviterer til fagdager om organdonasjon og transplantasjon 5. og 6. september.

Dette er et grunnkurs for helsepersonell som på ulike måter kan bli involvert i arbeid med organdonasjon eller transplantasjon og andre interesserte.

Last ned program. 
Programmet oppdateres på www.norod.no

Påmeldingwww.norod.no Maks antall deltagere er 150, ”førstemann til mølla”. Permisjon fra jobb må avklares med egen arbeidsgiver.

Kurset er gratis, enkel servering i pauser og lunch.
Sted: OUS Radiumhospitalet, Oslo. Store auditorium i Forskningsbygget, bygg K

Arrangør: Donorenheten og transplantasjonskoordinatorene ved OUS/ Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD)

Godkjenning for leger: Kurset er godkjent av Legeforeningen for leger i spesialisering innen anestesi med 6 timer for dag 1 om organdonasjon.

Godkjenning for sykepleiere og bioingeniører
: Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund for utdanning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og fra Bioingeniørfaglig Institutts for spesialistgodkjenning for bioingeniører med 12 timer for hele kurset.

Med vennlig hilsen
på vegne av arrangørene

Lise Toubro Bratberg, donoransvarlig sykepleier
Donorenheten, Akuttklinikken
Oslo universitetssykehus
donorenheten@ous-hf.no