Operasjonssykepleierne NSF

Første artikkel fra Operasjon publisert i Inspira: Kirurgisk telling som verktøy for sikker pasientbehandling ved kirurgi: En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer

Artikkel av Wenche Oksavik, Cathrine Heen og Kristin Heggdal.


Tidsskriftet Inspira er et åpent elektronisk tidsskrift, hvor artikler om operasjonssykepleie nå også er inkludert. Den første operasjonssykepleie-artikkelen er nå publisert!


DOI: https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3114


Les abstrakt og les hele artikkelen i Inspira!