Nettverksmøte for fagutviklingssykepleiere 2021 (Oppdatert 19/5-21)

Oppdatert 19/5-21: Lagt til referat og vedlegg


Nettverksmøtet ble avholdt digitalt i mai 2021.

Referat fra møtet og nedlasting av presentasjoner kan finnes her!