Operasjonssykepleierne NSF

Hvordan kan operasjonssykepleier fremme god kommunikasjon og samarbeid i det tverrfaglige teamet ved robotkirurgi?

Avsluttende fordypningsoppgave i operasjonssykepleie av

Stine Solli, Veronica Medonca og Angelica Pram Graziano (2017)

Last ned og les hele oppgaven gjennom NSFLOS.no!


 ABSTRAKT

Tittel: «Hvordan kan operasjonssykepleier fremme god kommunikasjon og samarbeid i det tverrfaglige
teamet ved robotkirurgi?»

Bakgrunn: I løpet av studien har vi erfart hvordan robotkirurgi har endret den tradisjonelle layouten på operasjonsstuen ved å fjerne kirurgen fra det sterile feltet. Dette har stor innvirkning på teamdynamikken og kommunikasjonen på operasjonsstuen. Derfor ville vi se nærmere på operasjonssykepleierens rolle ved denne typen kirurgi og på hvordan innføringen av den nye teknologien påvirker samarbeid og kommunikasjon i det tverrfaglige kirurgiske teamet.

Hensikt: Vi ønsker å finne ut hvordan operasjonssykepleieren kan fremme god kommunikasjon og godt samarbeid i det tverrfaglige teamet, for å forhindre uønskede hendelser og dermed sikre pasienten et trygt forløp under det kirurgiske inngrepet.

Metode: Vi har foretatt en litteraturstudie basert på systematisk litteratursøk i relevante databaser, pensum, fag- og forskingslitteratur.

Resultat: Alle artiklene understreker de utfordringer robotassistert kirurgi bringer til arbeidsflyt, kommunikasjon og samarbeid i det tverrfaglige kirurgiske teamet. Gjengangeren i flere av artiklene var at en av de største utfordringer er den fysiske avstanden mellom hovedkirurgen, pasienten og resten av teamet. Og at avstanden kan være hindrende for god kommunikasjon og et godt samarbeid. Forandringen av operasjonssykepleierens rolle og innføring av ny teknologi på operasjonsstuen var også angitt som potensielle kritiske punkter ved robotassistert kirurgi.

Konklusjon: Operasjonssykepleier må iverksette tiltak for å sikre god kommunikasjon og samarbeid ved robotkirurgi. Konsekvent bruk av closed loop kommunikasjon kan øke situasjonsbevisshet i tillegg til å minske fare for misforståelser og forglemmelser. Det vurderes også behov for spesialiserte operasjonssykepleiere som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse i håndtering av utstyret, og som kan skape en god arbeidsflyt på operasjonsstuen. Operasjonssykepleieren bør ha bred kunnskap om det tekniske systemet, fokus på pasientsikkerhet og være i forkant av mulige komplikasjoner.

Nøkkelord: Perioperativ sykepleie, operasjonssykepleier, perioperativ omsorg, operasjonsstuen, robotkirurgi, robotassistert kirurgi, kommunikasjon, teamarbeid, samarbeid, tverrfaglig samarbeid, tverrfaglig team, kirurgisk team.