Operasjonssykepleierne NSF

Nettverk for fagutviklingssykepleiere – Innkalling til 1. møte

Under generalforsamlingen i Trondheim, september 2017, orienterte styret i NSFLOS om at det var ønsket å etablere et nettverk for fagutviklingssykepleiere.

Siden dette har NSFLOS arbeidet med å danne en oversikt og å samle kontaktopplysninger for fagutviklingssykepleiere ved flere operasjonsavdelinger i landet – ta gjerne kontakt hvis du er fagutviklingssykepleier og ønsker å delta i det nye nettverket!

Det innkalles nå til det første nettverksmøtet – 27/4-18 i NSF sine lokaler i Tollbugata, Oslo.

Se program, og meld deg på nå! Påmeldingsfrist utvidet til 15.04.18!


Bindende påmelding til Cathrine Heen – cahe@live.no innen 06.04.18

Påmeldingsfrist utvidet til 15.04.18!Last ned programmet! (.pdf)


 

Program 27.04.17 

10.00-11.00    Velkommen med presentasjon av deltakerne. Hva er DIN største utfordring i hverdagen?

Innledning med utvikling av retningslinjer for nettverket
vararepresentanter Birgitte Kristensen og Cathrine Heen.

Innspill på ønskede tema for nettverket.

11.00-11.45    Lunsj

11.45-12.30    Leiring av operasjonspasienten- en longitudinell studie, stipendiat Benedikte Bjøro og professor Signe Berit Bentsen.

12.30-13.15    Fremlegg/diskusjoner vedrørende utfordringer ved leiring av deltagerne.

13.15-13.30    Kaffepause/Benstrekk

13.30-14.15    Multiresistente mikrober, Bente Rognlien hygienesykepleier Vestre Viken, Drammen.

14.15-15.00    Hvordan håndteres smitte/smittevask i DIN operasjonsavdeling?
Deltagerne bidrar med innspill/diskusjon og prosedyrer/retningslinjer ved sine sykehus.

15.00-15.15    Avslutning/evaluering

 

Vel møtt!

Bindende påmelding til Cathrine Heen innen 15.04.18 cahe@live.no  

 

Med vennlig hilsen

Varamedlem                                       Varamedlem

Birgitte Kristensen                        Cathrine Heen