Operasjonssykepleierne NSF

Hvordan kan operasjonssykepleiere forebygge smitterisiko ved bruk av indikatorhansker under kirurgiske inngrep?

Avsluttende oppgave i videreutdanning i operasjonssykepleie av Christin Hansen og Hege Tinnseth Røsjordet (2015)

Last ned og les gjennom NSFLOS.no


Sammendrag

Problemstilling: «Hvordan kan operasjonssykepleiere forebygge smitterisiko ved bruk av indikatorhansker under kirurgiske inngrep?»

Metode: Oppgaven er et litteraturstudium

Aktuelle nøkkelord: Gloves, double gloving, perioperative nursing, HIV, HBV, HCV

Sammendrag av oppgaven: Denne fordypningsoppgaven har hovedfokus på operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen smitteforebygging. Den tar for seg bruk av indikatorhansker under kirurgiske inngrep.

Hensikt: Formålet med oppgaven er å bidra til økt kunnskap blant operasjonspersonell. Vi ønsker at oppgaven bidrar til økt fokus på smitterisiko under kirurgiske inngrep, og viktigheten av å bruke indikatorhansker.

Konklusjon: Indikatorhansker bør brukes under alle kirurgiske inngrep.