Operasjonssykepleierne NSF

Julehilsen fra styret – 2015

God jul!

Julehilsen fra styret 2015

 

Julestjerner er på plass, stearinlys er tent, og vi varmer oss på gløgg mens vi ser fram til julehøytiden. Tradisjonelle juleforberedelser i norske hjem vil de fleste kanskje si, men i år mer enn noen gang før har vi blitt påminnet om at slik er det ikke for alle. Rundt i verden rammes mennesker av krig, naturkatastrofer og ulykker. Denne høsten har møter med mennesker på flukt til Norge, berørt oss alle. En tankevekker har også vært den motstanden vi opplever gjennom at krefter i blant oss heller ønsker å brenne ned hus, framfor å la barn få tak over hodet. La oss håpe at vi får en fredelig julefeiring uten flere slike opplevelser.

Det har som alltid vært spennende dager for det nye styret etter GF i september. Vi har avholdt konstituering og et ordinært styremøte så langt denne høsten. Det er alltid spennende når et nytt styre starter sitt arbeid. Styret skal bli kjent med hverandre, forventningene og arbeidsoppgavene. Styret minner om at dere finner protokoll fra styremøtene og aktivitetskalenderNSF hjemmesiden vår.

Mange av lokalgruppene planlegger på denne tiden sine «Årsmøter», med blant annet gjennomgang av aktiviteter, valg av nytt styre og planlegging av lokale seminarer. NSFLOS setter stor pris alt arbeidet som nedlegges i lokalgruppene. Vi vet at det ikke alltid er like lett å drive organisasjonsarbeid på frivillig basis, og at det ofte kan føre til slitasje på de trofaste «gjengangerne». Det kan kanskje være viktig å minne hverandre på hvorfor du bør være med i en faggruppe. NSFs faggrupper er møteplasser for fagutvikling, der nettopp du kan bidra med dine tanker og meningsytringer til å fremme forbundets overordnede mål innen fag, utdanning og helsepolitikk. Er du medlem i en faggruppe, får du tilgang på fagstoff, fagkurs, konferanser og mulighet til å søke stipender.

De fleste mottar i disse dager elektronisk faktura fra NSF med medlemskontingenten for 2016, som fortsatt er på kun kr 420,- for fullt betalende medlemmer. Erfaringsmessig vet vi at det ofte skjer utmelding av faggruppen, når det nærmer seg betaling av ny kontingent. Det kan være mange grunner til at noen velger å melde seg ut, men styret vil gjerne at dere tar kontakt dersom det er grunner som kan være aktuelle å diskutere med oss, men når det gjelder selve utmeldingsprosessen er det ikke oss dere skal kontakte, men NSF. Utmelding så vel som innmelding, gjør dere enklest selv på «Min side» i NSF portalen. Dersom dere ikke selv melder dere ut, må dere kontakte NSF, medlemsregister, ikke NSFLOS. Når det er sagt, håper vi selvsagt at de fleste velger å fortsette sitt medlemskap og at dere er i dialog med styret dersom dere mener at vi ikke ivaretar dere på en tilfredsstillende måte, eller har tanker om hvordan vi på en best mulig måte skal jobbe for å beholde medlemmene våre.

Rekruttering av nye medlemmer står også på NSFLOS sin handlingsplan neste år, og vi vil ha medlemskampanje tilsvarende de siste tre år også i 2016. Vi håper at dette vil resultere i enda flere medlemmer. På styremøtet i januar vil vi trekke ut vinneren av årets kampanje.

Skynd dere ut å rekruttere nye medlemmer til NSFLOS!

Til slutt en påminnelse om at seminardagene 2016 finner sted 8.-9. september i Stavanger. Planleggingen er allerede i gang, og vi kan love spennende dager. Første annonsering vil foreligge etter styremøtet i januar.

NSFLOS ønsker med dette alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår!

Aina Hauge
Faggruppeleder
NSFLOS

 

Last ned dette nyhetsbrevet!