En hilsen fra faggruppeleder Petrin og styret NSFLOS.


Last ned julehilsen i PDF her!


Kjære alle operasjonssykepleiere.

I dag har halve Norge glidd på glatten og dere har jobbet på spreng. Det er godt å vite at Norske operasjonsstuer er bemannet med høyt kompetente operasjonssykepleiere, som både kan gi komplisert behandling og god omsorg! Det er også godt å vite at det på alle nivå i helsetjenesten anerkjennes at spesialisthelsetjenesten er avhengig av vår kompetanse.

Likevel har jeg vært på møte med tillitsvalgte i Viken, etter at det er gjort vedtak om å utrede hvorvidt en kan klare seg med en operasjonssykepleier pr. operasjonsstue. Tillitsvalgt korpset i Viken har lagt ned en god innsats og vi jobber godt sammen med å utarbeide solide argumenter for hvorfor det må være minst to operasjonssykepleiere på hver stue.  NSF er enig i at det verken er pasientsikkert eller god pasient behandling å redusere kompetansen i operasjonsteamene.

Styret I NSFLOS har arbeidet med spesialistgodkjenning, videreutdanning i robot kirurgi, NORNA 23, denne høsten.

Saken om spesialistgodkjenning er nå sendt videre til Helse og Omsorgsdepartementet, som skal behandle den og eventuelt sende den videre til politisk behandling i stortinget. Det blir spennende! Vår forbundsleder skal ha møte med departementet over nytt år og vi håper å få vite mere da.

Vi har også arbeidet videre med å etablere videreutdanning i robot kirurgi. Sisilie Skråmm har etablert kontakt med Oslo Met som er positivt innstilt. Som vanlig maler kvernene langsomt, og vi tror ikke at det første kullet kan starte før i 2024

I januar starter vi for alvor planlegging med NORNA konferansen og seminardagene i Bergen. Vi håper at mange vil melde seg med innlegg og postere, slik at Norge kan marker seg godt denne gangen. Det er viktig at vi legger frem all den gode kunnskapen som blir utviklet i masteroppgaver og diverse fagprosjekt. «Call for abstracts» ble publisert på Fagportalen i desember.

Vi i styret ønsker dere alle en god og fredelig jul, og håper at vi ser dere alle på samlinger, seminarer og konferanser i 2023.

 

Faggruppeleder Petrin Eide