NORD-NORSK SEMINAR | 9. – 11. FEBRUAR 2023

Nordnorsk seminar felles for operasjon- , anestesi- og intensivsykepleiere vil finne sted i Bodø, 9.-11. februar 2023.


Årets tema er: Utfordringer vi som spesialsykepleiere erfarer i møte med den akutt kristisk syke pasienten.


Påmeldingsfristen er forlenget til 20. januar. Lenke til påmelding finnes her.

Seminarprogrammet kan hentes på denne lenken.


Program

Torsdag 9. februar

Kl. 14.00 Registrering
Kl. 16.00 – 16.15 Åpning av seminaret
Kl. 16.15 – 17.00 Åpningsinnlegg v/ Kai Øivind Brenden, Nestleder i NSF
Kl. 17.00 – 18.00 Åpning av utstilling
Kl. 18.00 – 19.00 ECMO v/ Kathrine Nergaard Aas, Seksjonsoverlege Thoraxanestesi UNN
Kl. 20 Middag for påmeldte deltakere

Fredag 10. februar

Temadag om organdonasjon og transplantasjon

Kl. 08.30 Registrering
Kl. 09.00 – 09.15 Møtestart/introduksjon
Kl. 09.15 – 10.00 Innledning v/ Ingebjørg Kvangarsnes
• Hvordan er organdonasjon organisert
• Forutsetninger for å kunne bli organdonor
• Lovgivning
• Etikk og helseøkonomi
Kl. 10.00 – 10.30 Pause/utstilling
Kl. 10.30 – 11.15 Organdonasjonsprosessen v/ Kine A. Lindstrøm
• Identifisering og melding av en donor
• Kontakt med transplantasjonskoordinator
Kl. 11.15 – 12.00 DBD og cDCD v/ Kine A. Lindstrøm
Kl. 12.00 – 13.30 Lunsj/utstilling
Kl. 13.30 – 14.15 Organtransplantasjon v/ Kine A. Lindstrøm
• Hjerte – og lungetransplantasjon
• Lever-, nyre-, pancreas- og øy-celletransplantasjon
• Resultater, livskvalitet og kostnader
Kl. 14.15 – 15.00 Organbevarende behandling v/ Ingebjørg Kvangarsnes
Organuttak v/ Kine A. Lindstrøm
• Forberedelser v/DBD og cDCD
Kl. 15.00 – 15.30 Pause/utstilling
Kl. 15.30 – 16.15 Pårørende og organdonasjon v/ Ingebjørg Kvangarsnes
• Dødsbudskapet
• Film
Kl.16.15 – 16.30 Oppsummering
Kl. 19.00 Seminarmiddag

Lørdag 11. februar

Kl. 09.00 – 09.45 Risiko for re-traumatisering av tortur-overlevere i det kirurgiske forløpet, og
forebyggende tiltak v/ Ana Schippert, leder operasjon AHUS og Stipendiat-
OsloMet
Kl. 09.45 – 10.35 Pause/utstilling
Kl. 10.35 – 11.20 Intensivsykepleie til alvorlig syke koronapasienter på intensiv – en beretning
fra et isolat v/ Knut Dybwig, Intensivsykepleier og PhD
Kl. 11.20 – 11.30 Pause 10 min
Kl. 11.30 – 12.45 Traume – gjennomgang av case med fokus på godt samarbeid gjennom
traumeforløpet v/ Øystein Lysvold – LIS3 gastrokirurgi, Håvard Kadelburger –
LIS3 karkirurgi og Runar Helskog – LIS3 anestesi
Kl. 12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning
Kl. 13.00 Lunsj og hjemreise

Av miljøvennlige hensyn kopieres ikke programmet opp til hver enket deltaker.

 

mvh
Programkomiteen