Julehilsen fra styret

Kjære alle operasjonssykepleiere

Vi nærmer oss slutten av året. Et år som har vært begivenhetsrikt, med NORNA konferanse, Generalforsamling, ny Ansvars- og Funksjonsbeskrivelse og nytt navn. Det er avhold seminarer i Nord, Vest og Øst. I tillegg har Arendalgjengen markert oss på Arendals uka. Vi har også vært synlige i aviser, magasiner og tidsskrifter.
Operasjonssykepleiere er oppskattet og ettertraktet. Vi utdanner flere enn før, og mange sykehus er ferdig med et generasjonsskifte. Noe som betyr at det ikke er stor mangel på operasjonssykepleiere i Norge! De siste årene har vi fått mange unge og flinke kollegaer. Mange av dem har mastergrad, og resultatet av deres forskning presenteres i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Den nye kunnskapen som eksempelvis, hvordan leiere et trendelburgs leie, oppvekst av mikrober i skyllevann, hvordan dagkirurgiske pasienter erfarer egenbehandling hjemme, teamarbeid, betydningen av ikke-tekniske ferdigheter finner sin vei inn i våre avdelinger og styrker vår kunnskapsbaserte praksis. Våre skandinaviske kollegaer er imponert, og ønsker å gå samme vei for å styrke operasjonssykepleiefaget!
Til tross for at vi er ettertraktet og anerkjente som svært flinke, ser vi at det satt i gang prosesser i alle helseforetak for å se på hvordan våre arbeidsoppgaver kan deles/omorganiseres eller delegeres. Styret i Operasjonssykepleierne NSF er sikre på at det er pasientens beste som må være utgangspunkt for enhver diskusjon om oppgavedeling. Vårt mandat er å sikre at alle kirurgiske pasienter får en trygg og risikofri operasjon. Det vil vi jobbe hardt for.
Dere har allerede arbeidet hardt dette året, og vi unner dere en velfortjent og forhåpentligvis fredelig jul.

 

Vennlig hilsen
faggruppeleder Petrin på vegne av hele styret i Operasjonssykepleierne NSF

Last ned hele julehilsenen i pdf.