Ny ansvar- og funksjonsbeskrivelse for Operasjonssykepleiere

Forslag til ny ansvar- og funksjonsbeskrivelse, sak 13, ble behandlet på Generalforsamlingen (GF) i Bergen 6. september 2023.

Den nye ansvar-og funksjonsbeskrivelsen for Operasjonssykepleiere ble vedtatt på GF, etter at dokumentet har vært til språkvask og under forutsetning at kulepunkt: Kirurgisk sykepleie, pre-, per og post blir flyttet opp som 1. kulepunkt.
Irene Sirevåg, stipendiat UIS i operasjonssykepleie, har vært behjelpelig med språkvask av dokumentet.
Linda Eikemo, webredaktør for Fagportalen, har kvalitetssikret universell utforming.

Ansvar- og funksjonsbeskrivelse for Operasjonssykepleiere (pdf.)

Nyhetssaken ble først omtalt – og publisert på nsf.no 27.11.2023