Operasjonssykepleierne NSF

Kjære alle medlemmer i NSFLOS

Av nyvalgt faggruppeleder Petrin Hege Eide.

Nyvalgt faggruppeleder Petrin Hege Eide

Onsdag 10 november ble jeg valgt av generalforsamlingen til ny leder for LOS. Jeg er stolt over å ha fått så mye tillit, og ydmyk i forhold til oppgavene som venter. Som leder ønsker jeg ikke å være en solo spiller, jeg håper på et bredt engasjement der vi alle kan spille hverandre gode. For det er mye som står på spill for operasjonssykepleiefaget; oppgaveglidning, manglende innflytelse på eget fag, spesialistgodkjenning, Rethos, arbeidsvilkår og lønn. Som faggruppe må vi jobbe med alle disse sakene, og vi i styret vil gjøre vårt beste for å få innflytelse på prosessene slik at faget og dere ivaretas.

Styret består av gode representanter fra hele landet, med spredning i forhold til arbeid, geografi og alder.

De innvalgte er:

Hanne Sofie Yttervik (UNN Harstad)

Marianne Jungersen Operasjonssykepleier/ Fagutviklingssykepleier (OUS)

Sisilie Skråmm Fagutviklingssykepleier (A-hus)

Astrid Birgitte Wevling Førstelektor (Universitetet i SørØst-Norge)

Birgitte Kristiansen Operasjonssykepleier (Kalvenes)

Vara: Cathrine Heen og Hanne Zachariassen.

På generalforsamlingen ble Jan-Thore Lockertsen valgt inn i styret, men ved ettersyn viser det seg at han ikke er registrert i medlemsregisteret. Dette beror på en feil som har oppstått da han meldt overgang fra en lokalgruppe til en annen. Både han og vi er svært lei oss for dette, men en gjennomgang med NSF sine jurister viser at våre vedtekter ikke åpner for å velge personer som ikke er registrert som medlem. Derfor er Astrid Birgitte Wevling som også stilte til valg tatt inn i styret. Vi ønsker henne velkommen.

Styret har ikke konstituert seg selv enda. Vi skal ha våre første møter i januar og starter da for alvor opp med vårt arbeid.


Last ned dette brevet! (.pdf)