NSFLOS GF og Seminardager i Oslo 2021 | Program

Sist oppdatert: 9/11-21


Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker velkommen til generalforsamling og seminardager i 2021, som skal avholdes på Scandic Oslo Airport fra 10.-12. november.
Seminardagene er også en god anledning for deltakere fra hele landet å møtes og diskutere felles problemstillinger. Alle får og god anledning til å treffe utstillere fra en rekke firmaer. Det forventes ca. 200 deltakere på seminardagene.

ÅRETS TEMA:
Når alarmen går!
Operasjonssykepleierens, rolle, omsorg og
kompetanse i akuttberedskap


Les mer om seminardagene!


Last ned programmet! (.pdf)


Onsdag 10.11.2021

Kl. 11.00 Lokalgruppen fra Oslo/Akershus møter
Kl. 15.00 NSFLOS Generalforsamling
Kl. 17.30 Bussavgang Utflukt til Roseslottet med enkel bespisning (for påmeldte)

Torsdag 11.11.2021

 

  Møteleder: Marianne Jungersen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig
Kl. 09.30-10.00 Utstillingen åpner
Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen
Kl. 10.15-11.00 Hvilke konsekvenser vil RETHOS 3 få for utdanningen av operasjonssykepleiere?
Guri Rasmussen. Leder av programgruppen for operasjonsutdanningen, RETHOS 3
Kl. 11.00-12.15 Åpningsforedrag: Covid-19 pandemien
Espen Rostrup Nakstad, Assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet
Kl. 12.15-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-14.00 Lunsj
Kl. 14.00-15.00 Operasjonssykepleieres erfaring med Covid-19 pandemien – en kvalitativ studie
Heidi Sørum, fagspl.ansvar ortopedi, Sykehuset Østfold, Moss


Helsepersonells erfaringer med covid-19 pasienter på Intensivavdelinger i Norge
Irene Lie, intensivsykepleier, PhD, leder Senter for Pasientnær hjerte og lungeforskning, OUS og førsteamanuensis NTNU Gjøvik

Kl. 15.00-15.45 Nye arbeidsoppgaver for opr.spl – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen
Frida Storm, Operasjonssykepleier/fagsykepleier Gyn DKS, A-Hus
Gunhild Bakkalia Bjørnå, Intensivsykepleier, Rådgiver, Intensivavd. Klinikk A, Stavanger Universitetssjukehus
Kl. 15.45-16.15 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 16.15-17.00 Dialog: Ulike erfaringer fra operasjonssykepleiere og Intensivavdelinger gjennom pandemien. Vi deler erfaringer. Panel: Frida Storm (AHUS), Kathrine Brooker (OUS), Martine Qvigstad (VV)
Kl. 19.00 Seminarmiddag oppmøte

Fredag 12.11.2021

  Møteleder: Cathrine Heen
Kl. 08.30-08.45 Oppstart og kulturinnslag
Kl. 08.45-09.45 «NSFLOS – fortid, nåtid, fremtid»,
Jan-Thore Lockertsen, Førsteamanuensis i Operasjonssykepleie, Nord Universitet
Kl. 09.45-10.30 Hvorfor er vår kunnskap taus når vi har så mye å si? En populærvitenskapelig presentasjon av studien “Ikke-tekniske ferdigheter hos norske operasjonssykepleiere”
Irene Sirevåg, Operasjonssykepleier og Doktorgradsstipendiat, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS
Kl. 10.30-11.00 Kaffepause med besøk i utstillingen
Kl. 11.00-11.45 Alarmen går – Leirskredet på Gjerdrum, beredskap og katastrofearbeid
Halvard Stave, konstituert avdelingsleder, Luftambulanseavdelingen, Prehospital Klinikk, OUS
Kl. 11.45-12.30 Operasjonsavdelingen ved AHUS og OUS i beredskap etter leirskredet på Gjerdrum
Lille nyttårsaften 2020

Inger Lise Smith Jacobsen, operasjonssykepleier og oversykepleier, Operasjonsavdelingen, AHUS
På nattevakt i rød beredskap
Sofia Dyresen, Operasjonssykepleier, Operasjon Generell og Traume, Ullevål Sykehus, OUS
Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen
Kl. 13.00-13.45 Lunsj
Kl. 13.45-14.30 Jubileumshilsen fra NSF. Aktuelle fagpolitiske saker
Mette Dønåsen, leder Sentralt Fagforum, NSF
Kl. 14.30-15.10 Inspira – tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere
Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Anestesisykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, redaktør Inspira
Kl. 15.10-15.40 Avslutning av seminardagene med presentasjon av neste års seminardager

Se også poster: Operating Room Nursing and Robotic Surgery, ved Sisilie Havnås Skråmm