Operasjonssykepleierne NSF

Nasjonale retningslinjer for hhv anestesi- barne- intensiv- operasjon- og kreftsykepleie er fastsatt

De nasjonale retningslinjene som beskriver sluttkompetanse for henholdsvis anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie er fastsatt etter høring, og tilgjengelige i Lovdata.

Det utarbeides lokale studie-/programplaner basert på disse. De innføres senest høsten 2023.

Les mer om retningslinjene på NSF.no!


Les retningslinjene for operasjonssykepleierutdanning på Lovdata.no!

Last ned retningslinjene for operasjonssykepleierutdanning! (.pdf)