Nasjonale retningslinjer for hhv anestesi- barne- intensiv- operasjon- og kreftsykepleie er fastsatt