NSFLOS Seminardager 2013 – Oslo

Velkommen til

NSFLOS SEMINARDAGER

THON HOTEL BRISTOL, OSLO

05.-06.09.2013

 

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker dere velkommen til seminardagene i 2013, som i år skal avholdes på Thon Hotel Bristol i Oslo, 05.-06.09.2013.

Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg tilbake til hvert enkelt arbeidssted. Vi håper derfor flest mulig har anledning til å delta.

Tema for årets konferanse vil være:
OPERASJONSSYKEPLEIE I DAGENS HELSETJENESTE
Etikk, kvalitet og omsorg i operasjonssavdelingen.

Onsdag 04.09.2013
kl. 15.00-19.00 Lokalgruppeledermøte og ULF
Kl. 20.00 Middag på hotellet (for påmeldte)

Program 05.09.2013
Møteleder: Elin Thove Willassen
Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig

Kl. 10.00-10.30 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen

Kl. 10.30-11.45 Anne Gerd Samuelsen, Cand.san., off. godkj. konfliktmegler, MBSR/MBCT instruktør
«Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på arbeidsglede, kommunikasjon, samspill og tilstedeværelse»

Kl. 11.45-12.15 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 12.15-13.15 Frie foredrag:
Ida Mykkeltveit, Universitetslektor, Universitetet i Stavanger, SV-fakultetet, Institutt for helsefag, Videreutdanning i operasjonssykepleie
«Forekomst og årsaker til kansellering av planlagte kirurgiske inngrep. Et kvalitetsforbedringsprosjekt med klinisk audit som metode»
Petrin Eide, Lektor, Høgskolen i Bergen, Institutt for sykepleiefag, Operasjonssykepleie «Etiopia, engasjement og utvikling»

Kl. 13.15-14.15 Lunsj med besøk i utstillingen

Kl. 14.15-15.00 Liv Helen Heggland, PhD, Fagutviklingssykepleier, Stavanger Universitetssjukehus, Operasjonsavdelingen.
Hvordan kan sykepleieren i sitt daglige arbeid øke pasientens medvirkning til sykepleie og behandling, og hvilke etiske dilemmaer kan dette medføre?

Kl. 15.00-15.30 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 15.30-16.30 Vivi-Ann Sandersen, MPH, Fagutviklingssykepleier, OUS
Lars Bjune, Dr.med., Ortopedisk kirurgi, Martina Hansens Hospital, Bærum
«Det kirurgiske teamet – kommunikasjon og samarbeid»

Kl. 19.00-19.30 Aperitiff – i Foyer, utenfor Bristol Hall

Kl. 19.30 Festmiddag Bristol Hall


 

Program 06.09.2013
Møteleder: Elin Thove Willassen
Kl. 09.00-10.00 Lillemor Lindwall, professor
«Etik och värdighet i den perioperativa vården”

Kl. 10.00-11.00 Per Fugelli, Professor i sosialmedisin og samfunnsdebattant
«Personlige erfaringer med å bli alvorlig syk og møte helsetjenesten»

Kl. 11.00-11.45 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 11.45-12.30 Siw Bessholt, Föreläsare om Patientens perspektiv på perioperativ vård.
”Patientens perspektiv på perioperativ vård”

Kl.12.30-13.30 Lunsj med besøk i utstillingen

Kl. 13.30-14.30 Karin Backrud, Operasjons- og intensivsykepleier
Jenny Källman, Anestesisykepleier
«Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt»

Kl. 14.30-15.15 Frode Fadnes Jacobsen,
professor. Leder for Senter for omsorgsforskning vest
«Empowerment»

Kl. 15.15-15.45 Avslutning av seminardagene