NSFLOS Seminardager 2014 – Trondheim

Velkommen til

NSFLOS GENERALFORSAMLING

og SEMINARDAGER

RICA HELL HOTEL, STJØRDAL

03.-05.09.2014

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker dere velkommen til generalforsamling og seminardager i 2014, som i år avholdes på Rica Hell Hotel, Stjørdal 03.-05.09.2014.

Det er viktig å være oppdatert og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i en travel arbeidshverdag. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å delta på våre seminardager, og at disse kan bidra til nettopp dette.

Det er spesielt viktig at flest mulig møter opp på GF i år slik at NSFLOS kan oppfylle NSF’ landsmøtevedtak og foreta den organisasjonsmessige tilpasningen dette krever.

Tema for årets konferanse vil være:

OPERASJONSSYKEPLEIE I DAGENS HELSETJENESTE;
KUNNSKAP – ANSVAR – KVALITET

Onsdag 03.09.2013

Kl. 11.00 Lokalgruppen møter

kl. 15.00-19.00 NSFLOS Generalforsamling

Kl. 20.00 Middag på hotellet (for påmeldte)


 

Program 04. 09.2013
Møteleder: Elin Willassen

Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig

Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen

Kl. 10.15-11.00 Johan Fredrik Skomsvoll, medisinskfaglig rådgiver dr. med, fagdirektørens stab, St. Olavs Hospital «Utfordringsbildet i morgendagens helsetjeneste; kunnskap, ansvar og kvalitet gjennom teamarbeid og oppgavedeling»

Kl. 11.00-11.30 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 11.30-12.30 Øyvind Nordbø, spesialrådgiver i Fag- og Helsepolitisk avdeling NSF
«Oppgavedeling»

Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen

Kl. 13.00-14.00 Buffetlunsj

Kl. 14.00-14.45 Vivi Bull Stubberud og Rannei Lien, Operasjonssykepleiere, Oslo Universitets Sykehus
«Transplantasjon – donor på operasjonsstuen»

Kl. 14.45-15.30 Per Arne Bakkan, Transplantasjonskoordinator, Oslo Universitets Sykehus
«Organdonasjon og transplantasjon»

Kl. 15.30-16.00 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 16.00-16.45 Sigrid Laugen Glastad, Stiftelsen Organdonasjon

Kl. 16.45-17.15 Frie foredrag: Unni Igesund, Universitetslektor i operasjonssykepleie, og Anne G L. Elvebu, Faglærer i operasjonssykepleie, Universitet i Tromsø
«Simulering – Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse»

Kl. 19.00-19.30 Aperitiff i Foajeen m/kulturinnslag

Kl. 19.30 Festmiddag i Rica Hall


 

Program 05. 09. 2014
Møteleder: Grethe Dåvøy

Kl. 08.30-08.45 Oppstart med kulturinnslag

Kl. 08.45-09.30 Petrin Eide, Høgskolelelektor Høyskolen i Bergen,
«Operasjonsstuer før og nå»

Kl. 09.30-10.30 Dorthe Hovland, intensivsykepleier. Brannskadeavdelingen, Haukeland universitetssykehus
«Mottak og behandling av brannskadepasienten»

Kl. 10.30-11.00 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 11.00-12.30 Monica Steine, intensivsykepleier Brannskadeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
«Mottak og behandling av brannskadepasienten»

Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen

Kl. 13.00-14.00 Buffetlunsj

Kl. 14.00-14.45 Bjørn Cato Borge, brannskadepasient
«Opplevelser som brannskadd», i samtale med Grethe Dåvøy.

Kl. 14.45-15.30 Elin Willassen, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, campus Kjeller
Verdighet i operasjonssykepleie»

Kl. 15.30-15.45 Avslutning av seminardagene