Onsdag 07.09.2016 Møteleder: Lise Rastum
Kl. 15.00-16.15 Solveig Hodne Riska, Universitetslektor i helserett, IH, SV, UiS.
“Om helsepersonelloven og faglig forsvarlighet relatert til Operasjonspasienten”
Kl. 16.15-16.30 Kaffepause/benstrekk
Kl 16.30-17.30 ULF:
Ida Mykkeltveit, Universitetslektor, UH, SV, UiS
Master, hva nå? Et tilbakeblikk på gjennomføringen og evalueringen av første kull Masterstudenter i Operasjonssykepleie ved UiS
Lokalgruppelederne:
Aina Hauge, Faggruppeleder NSFLOS/styret
Presentasjon av evt. nye lokalgruppeledere.
Oppfølging av møtet i vår og gjennomgang av aktuelle temaer knyttet til funksjonen (Kursrom, økonomi, lokalgruppelederrollen m.v.)
Kl .17.30-17.40 Avslutning/Evaluering
Kl. 18.30 Transport fra hotellet – blåtur