Seminarmiddag

Seminarmiddagen bød på kulturelt innslag ved Stian Joneid, taler ved faggruppeleder Petrin Eide, toasmaster Silje Bakkenget fra lokalgruppen og takk for maten tale ved Trine Hovland, leder av lokalgruppen.

Cathrine Heen tidligere nestleder og Aina Hauge tidligere faggruppeleder (ikke til stede), fikk en oppmerksomhet for arbeidet de hadde lagt ned i forbindelse med EORNA kongressen i Stavanger tidligere i år.

“Operasjonsflua” fra operasjonsavdelingen Kalnes tok seg også en tur for en statusrapport fra operasjonsavdelingen.

Takk for innsatsen

Picture 1 of 10

Seminardager Fredrikstad 2022