Spesialistgodkjenning

Jan Vegar Pettersen, Spesialrådgiver og myndighetskontakt i NSF. Snakket om “fremtidens spesialsykepleier” – fra politikk til handling: synliggjøring og anerkjennelse av sykepleierkompetansen i fremtidens helse-og omsorgstjeneste.

Presentasjonen finnes: her.

 

Seminardager Fredrikstad 2022