Nettverkssamlinger 2024 – referater og bilder

Vårens høydepunkt for stret i ONSF er lokalgruppeledersamling og nettverksmøter. Årets nettverkssamlinger ble avholdt 18. og 19. april på NSF huset i Tollbodgata. På forhånd ble innkallinger og program publisert (nsflos.no). Det var flere politiske tema på agendaen: Oppgavedeling ved Edith R. Gjevjon holdt et inspirerende innlegg. Profesjonsmeldingen ved Petrin og Nasjonal Helse- og samhandlingsplan ved Paula Lykke.

Referatene er nå publisert under respektive nettverksgruppe (nsflos.no)
Presentasjonene kan ikke publiseres, men oversendes ved forespørsel til redaktor@nsflos.no. Deltakere i nettverkssamlingene har fått oversendt presentasjonene pr. e-post.