Spørreundersøkelse – pasientsikkerhet i korona pandemien

Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

Vi er tre masterstudenter fra OsloMet som fortiden arbeider med en masteroppgave hvor vi skal kartlegge operasjonssykepleiernes oppfatning av pasientsikkerhet i lys av korona pandemien. Det har blitt gjort flere studier rettet mot sykepleiere generelt om pasientsikkerhet, men få er direkte rettet mot operasjonssykepleiere. Vi setter derfor stor pris om du tar deg 5 minutter til å besvare undersøkelsen vår slik at vi kan samle inn viktige data.

I spørreundersøkelsen finnes informasjon til spørreskjema, ansvarlige for spørreundersøkelsen, samt deltakelse og personvern.

Lenken til spørreundersøkelsen: https://nettskjema.no/a/415472 (nettskjema.no) – frist for svar 1. juni.

På forhånd tusen takk!
Line Arnesen, Maja E. Mellum og Pernilla H. Storhøi.

 

foto av Unseen studio hentet fra Unsplash.com