Spørreundersøkelse – uhøflighet på operasjonsstua

INFOSKRIV TIL SPØRRESKJEMA – Uhøflighet på operasjonsstua

Har du noen gang opplevd nedlatende, ydmykende eller krenkende kommentarer fra en medarbeider på operasjonsstua? Har du følt at en annen har bevisst ignorert, utestengt deg eller ikke vist interesse for dine meninger? Har du blitt snakket til på en uprofesjonell måte eller har noen forsøkt å dra deg inn i en uønsket diskusjon om private spørsmål?
Denne studien ønsker å undersøke operasjonssykepleieres opplevelse av uhøflig oppførsel på stua og er en del av en masteroppgave i operasjonssykepleie. Formålet med masteroppgaven er å få mer kunnskap om sammenhengen mellom erfart uhøflighet i arbeidsmiljøet til operasjonssykepleierne og pasientsikkerhet. For å oppnå best mulig datagrunnlag, er det viktig med høyest mulig svarprosent. Det oppfordres dermed til at så mange operasjonssykepleiere som mulig vil svare på spørreskjemaet.


Lenke til spørreskjema: https://nettskjema.no/a/428121 (nettskjema.no)


Spørreskjemaet er utarbeidet ved hjelp av UiOs Nettskjema (UiO, u.å. ) og spørsmålene er konstruert ved bruk av Workplace Inicivility Scale (Cortina, 2001) og The Safety Attitudes Questionnaire (Sexton, 2006).

Hvorfor studien er viktig?
Uhøflig oppførsel fra medarbeidere på operasjonsstua oppleves ubehagelig og fører til et dårlig arbeidsmiljø. Helsetilsynet viser til at et trygt arbeidsmiljø er essensielt for god kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Mange av pasientskadene som skjer på norske sykehus er knyttet til kirurgi (Helsedirektoratet, 2023). Det er viktig å kartlegge operasjonssykepleieres erfaring med uhøflighet på operasjonsstua, da dette vil si noe om arbeidsmiljøet på operasjonsavdelinger i Norge, og bidra med å legge et grunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvorfor får du spørsmål om å delta, og hva innebærer det for deg?
I denne studien inviteres alle operasjonssykepleiere som har hatt minimum 50% stilling det siste året, og som utfører sitt daglige arbeid på operasjonsstua.
Det tar ca. 5-10 min å svare på spørreskjemaet. Skjemaet inneholder spørsmål om alder, kjønn, arbeidserfaring og type turnus. Videre er det spørsmål relatert til uhøflig oppførsel på operasjonsstua, samt spørsmål om sikkerhetsklima på ditt arbeidssted.

Deltagelse og personvern
Det er helt frivillig å svare på spørreskjemaet. Dette er en anonym spørreundersøkelse der det er ingen risiko for deg å delta. Opplysningene du gir vil være anonyme for oss ved at det ikke vil være mulig å spore hvem som har svart, verken IP-adresse eller annen nettidentifikator blir logget i Nettskjema. I tillegg vil opplysningene bli behandlet anonymt. Ingen informasjon vil publiseres slik at man kan koble informasjonen til deg som enkeltperson.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Ansvarlige for prosjektet er masterstudent ved OsloMet; Martine Johanne Evensen som tar master i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie. Veileder på masteroppgaven er Stein Ove Danielsen, Førsteamanuensis ved Oslomet. Hvis du har noen spørsmål om deltakelsen, ta kontakt pr. epost: Martine J. Evensen eller Stein Ove Danielsen 

Kilder:

 

Bilde av student foto av Redd F hentet fra Unsplash.com